Langeland

Langeland er øen, hvor der slappes af i sommerhuset - øens dejlige natur nydes. Et par af øens foretrukne naturperler er Dovns klint, Tryggelev Nor og Nørreballe Nor. Disse naturområder er en oplevelse på alle tidspunkter af året. Særligt skal dog fremhæves de dage em foråret og efteråret, hvor der finder  fugletræk sted.

  Dovns klint eller Gulstav
Kært barn har mange navne. Dovns klint er  sydspidsen af Langeland. Gulstav skovene er såkaldte stævningsskove,
hvor bønderne gennem flere hundrede år har hentet deres træ til brændsel eller gærde. Gulstav mose er et fuglereservat. Fra sydspidsen af Langeland, er der ikke langt til Tyskland. Et vigtigt reservat for de trækkende fugle, der jo ikke kan lide at flyve over vand. De fleste trækkende fugle kan opleves om efteråret når vejret er klart. Se flere billeder fra Dovns klint ved at klikke på billedet.
Tryggelev Nor og Nørreballe Nor
Noret er i dag et af de mest fuglerige våd områder i Danmark. Her findes næste alle de arter af ænder, vadefugle, småfugle osv., som lever i søer og moser.
Det rige fugleliv i Tryggelev Nor skyldes især den varierende natur af sø, rørsump og eng, krat og marker.
Fra Tryggelev Nor er der en dejlig udsigt mod Ristinge og Ærø. Klik på billedet nedenfor.

Billederne til højre er fra Langelandsfortet. Se flere billeder ved at klikke på et af billederne
Langelandsfortet

Langelandsfortet
  Dovns fiskeri
Dovns klint
Tryggelev

  Tryggelev- og Nørreballe Nor
langelandsfortet